Inżynier Rafał Jaskóła

Część Bau buduje Rafał Jaskóła, który posiada wieloletnie doświadczenie w budownictwie przemysłowym, kubaturowym oraz mieszkaniowym. Ukończył studia na kierunku Budownictwo w zakresie Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich na Politechnice Opolskiej – Wydział Budownictwa, Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwie na Politechnice Śląskiej oraz w zakresie Zarządzania Kosztami Przedsięwzięcia Budowlanego na Politechnice Krakowskiej.
Jeśli szukasz osoby, która rzetelnie pokieruje Twoją budową, to zgłoś się do nas i współpracuj z profesjonalistami.

Rafał Jaskóła pracujący nad projektami

Nasze realizacje

2020-2021

Remont i dostosowanie układu pomieszczeń oraz instalacji wewnętrznych do standardów oraz technologii funkcjonowania użytkownika, zmiana warunków ochrony pożarowej wraz ze zmianą lokalizacji wyjść ewakuacyjnych, wzmocnienie konstrukcji budynku, budowa i przebudowa zadaszeń zewnętrznych, przebudowa nawierzchni na terenie, budowa pergoli drewnianej oraz elementów małej architektury w tym wiat, ogrodzeń, tablic informacyjnych itp. wraz z przebudową i zabezpieczeniem instalacji zewnętrznych użytkownika CASTORAMA w Rudzie Śląskiej przy ul. Bukowej 4 – Koordynator Zespołu / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

2019

Rozbudowa i przebudowa obiektu oczyszczalni ścieków w Stryszowie, wartość Kontraktu: ponad 9.000.000,00 PLN (netto) – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

2019

Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku z funkcji mieszkalnej na usługę przy ul. Zbożowej 20B w Katowicach, wartość Kontraktu: ponad 900.000,00 PLN (netto) – Kierownik Budowy

2018-2019

Wykończenie kondygnacji I – część produkcyjna (browar) budynku biurowo - produkcyjnego znajdującego się na działce nr 90 w obrębie 152, zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego w Jaworznie, wartość Kontraktu: ponad 5.000.000,00 PLN (netto) – Inżynier Kontraktu / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

2017-2021

Budowa zespołu sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami dobudowanymi w zabudowie szeregowej przy ul. Zacisze w Mysłowicach – Kierownik Budowy

2017-2019

Adaptacja budynku wolnostojącego II - kondygnacyjnego, całkowicie podpiwniczonego, trzysegmentowego, wykonanego w technologii tradycyjnej, znajdującego się w Katowicach przy ul. Zygmunta Waltera - Jankego pod numerem 11, na działce numer 4/12, na cele hotelowo - biurowe, wartość Kontraktu: ponad 2.000.000,00 PLN (netto) – Inżynier Kontraktu / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

2017-2018

Rekonstrukcja w formule EPC („pod klucz”) kolektora pary świeżej w ZW Kraków dla potrzeb zadania pn. „Budowa gazowego bloku energetycznego opalanego gazem wielkopiecowym oraz ziemnym o całkowitej mocy elektrycznej 55 MW”, obejmująca budowę magistrali „A” pary świeżej o długości około 220 m, wartość Kontraktu: ponad 10.000.000,00 PLN (netto) – Kierownik Budowy

2017-2018

Budowa budynku biurowo - produkcyjnego (rozlewnia perfum, drukarnia oraz browar) znajdującego się na działce nr 90 w obrębie 152, zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego w Jaworznie, wartość Kontraktu: ponad 5.000.000,00 PLN (netto) – Inżynier Kontraktu / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

2016-2018

Projekt OR-16-037 – montaż reaktora SCR i kanałów powietrza oraz spalin w elektrowni Jaworzno dla zadania inwestycyjnego: Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. – budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku, wartość Kontraktu: około 28.000.000,00 PLN (netto) – Kierownik Robót

2016

Projekt OR-16-034 ALKAT – montaż urządzeń dla nowej instalacji tlenowni – budowa bloku rozdziału powietrza ASU 6 w zakładzie ALKAT Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza, wartość Kontraktu: 13.600.000,00 PLN (netto) – Kierownik Robót

2015-2016

Nadzór budowlany nad zasobami mieszkaniowymi Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Śląsko - Dąbrowską Spółkę Mieszkaniową Sp. z o.o., będących w obrębie Administracji Katowice - Inspektor Nadzoru Technicznego

2013-2015

Budowa kanałów spalin i wentylatorów wspomagających w ramach budowy Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS IV) dla mocy ok. 800 MWe w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., wartość Kontraktu: 95.058.548,23 PLN (netto) – Kierownik Budowy

2010-2013

Budowa Parku Wodnego – Pływackiego Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego w Dolinie Kłodnicy, w Rudzie Śląskiej o powierzchni użytkowej 13.730,32 m² oraz kubaturze 92.706,89 m³, wartość Kontraktu: 75.201.316,69 PLN (netto) – Z-ca Kierownika Budowy

2008-2010

Budowa Centrum Handlowo - Usługowego Galeria SANDECJA
w Nowym Sączu o powierzchni użytkowej 42.057,86 m² oraz kubaturze 221.566,42 m³, wartość Kontraktu: 109.241.947,06 PLN (netto) – Kierownik Robót Budowlanych

2006-2008

Modernizacja oczyszczalni ścieków Orzegów w Rudzie Śląskiej o przepustowości 10.000 m³ / dobę, wartość Kontraktu: 9.362.754,67 € (netto) – Inżynier Budowy / Kierownik Robót

2005-2006

Budowa oczyszczalni ścieków Halemba Centrum w Rudzie Śląskiej o przepustowości 12.550 m³ / dobę, wartość Kontraktu: 6.008.892,95 € (netto) – Inżynier Budowy

Zobacz wszystkie nasze usługi

arrow_drop_up